Společné projekty: portál Rakšice.cz | FC Rakšice | SDH Rakšice

Svolávání hasičů JSDH

Tisk Email
(0 hlasů)

V současné době využívá naše jednotka celkem tyto  3 základní způsoby vyhlašování poplachu:

  1. Zvukový signál pomocí Rotační sirény
  2. SMS Zpráva zasílána z KOPIS Brno
  3. AMDS Zpráva zasílána z KOPIS Brno

1.Zvukový signál pomocí Rotační sirény

VYHLÁŠENÍ POPLACHU V OBCI/MĚSTĚ SE PROVÁDÍ BUD:
Signálem POŽÁRNÍ POPLACH,který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény po dobu jedné minuty  (25 sec.ton-10 sec. pauza-25 sec.ton)

2. SMS

služba krátkých textových zpráv (z anglického Short message service), je poskytována všemi mobilními operátory v České republice. Délka zprávy je omezena na 160 znaků. Doručení takto vytvořené SMS nezaručuje žádný operátor. SMS zprávy jsou vytvořeny aplikací Spojař automaticky po vyslání požární techniky (dále jen „PT“) příslušné JPO operačním důstojníkem a odeslány prostřednictvím modulů ACMgr a GSM server (dodavatel RCS Kladno) ihned přes SMS brány (mobilní operátor Vodafone Czech Republic a. s.).

Obsah zprávy SMS odeslané KOPIS HZS JmK:
Vlastní SMS zprávy se vytváří podle nastavení v modulu IKIS II. - Automatické akce, kde je zadává příslušník oddělení technického zabezpečení (dále jen OTZ) z odboru OPŘ.
Zpravidla obsahují tyto informace o události: 
Datum a čas založení události v aplikaci Spojař;
Počet jednotek;
Počet PT;
Typ události a podtyp události;
Okres;
Obec;
Ulice;
Číslo orientační (popř. popisné);
Název objektu;
Dopřesnění místa;
Co se stalo.
 
3. AMDS Zpráva
AMDS - nová generace řešení přenosu hlasových zpráv protokolu SIP na softwarovém základě řešená automatizovaným systémem odesílání hlasových zpráv AMDS (Automated Message Delivery Systém) společnosti Alcatel.
S využitím technologie TTS (Text-to-Speech) společnosti Speechtech je možno generovat hlasové zprávy z libovolně definovaného vstupního textu a umožnit tak automatizaci přípravy relací reálném čase.
 
AMDS zprávy jsou vytvářeny prostřednictvím aplikace Spojař a odeslány moduly ACMgr a AMDS server (RCS Kladno) automaticky po vyslání PT příslušné JPO operačním důstojníkem a odesílány ihned přes telefonní ústřednu.
 
Obsah zprávy AMDS odeslané KOPIS HZS JmK:
Vlastní AMDS zprávy se vytváří podle nastavení v modulu IKIS II. - Automatické akce, kde je zadává příslušník OTZ z odboru OPŘ.
 
Po příjmu hovoru se po znělce ozve hlášení „Hasičský záchranný sbor, Krajské operační středisko, vyrozumívací zpráva, pro poslech zprávy stiskněte jedničku, pro odmítnutí zprávy stiskněte dvojku“.
 
Po stisknutí jedničky pokračuje hlášení, které zpravidla obsahuje tyto informace o události:
Typ události a podtyp události;
Obec;
Ulice;
Číslo orientační (popř. popisné);
Dopřesnění místa;
Co se stalo.
 
Tím, že se hovor příjme a potvrdí jedničkou, systém vyhodnotí informaci, že zpráva byla úspěšně doručena a vyslechnuta.
Pokud není hovor přijat při prvním zvonění trvajícím 50 sekund, nebo pokud je hovor odmítnut, systém automaticky po 20 sekundách volá znovu na stejný koncový prvek.
 
Pokud se hovor 2x nepřijme, koncový uživatel už nemá možnost si informaci vyslechnout a to ani zpětným voláním na telefonní číslo, z něhož byla AMDS zpráva odeslána.
Pro úspěšné ovládání systému AMDS je na mobilním telefonu potřebné mít zapnuté generování DTMF tónů při stisku kláves.
Naposledy upraveno 01.01.2019 14:01

Reklama

sdhraksice logo
Hasiči města Moravský Krumlov - Rakšice
Havlíčkova 1071
672 01 Moravský Krumlov - Rakšice
Telefon: 515 324 389

 

Události na znojemsku

Kanál novinek nebyl nalezen

Události v Rakšicích

Kanál novinek nebyl nalezen